Archiwum kategorii: Pytania

Szeregowe łączenie akumulatorów bezobsługowych.

Akumulatory można zestawiać ze sobą szeregowo w celu uzyskania wyższego napięcia. Przypuszczalnie jednocząc w szereg dwa akumulatory żelowe 12V uzyskamy ogniwo o napięciu 24V. Dla uzyskania napięcia 48V możemy połączyć szeregowo 4 akumulatory 12V lub 24 akumulatory 2V. W sytuacji połączenia szeregowego napięcie zestawu równe jest sumie napięć połączonych monobloków - pojedynczych akumulatorów.

Zasady łączenia szeregowego.

W wypadku sprzęgania szeregowego należy przyjrzeć się najmniejsze elementy - dla scalania szeregowego wymagania jakościowe są spore. Konieczne staje się żeby stosować akumulatory o takich samych parametrach, czyli:.

  • takiej samej marki i typu,
  • podobnym stopniu zużycia
  • zbliżonej rezystancji wewnętrznej,
  • z jednej serii produkcyjnej,
  • takiej samej pojemności,

scalanie szeregowe realizuje się poprzez zebranie zestawu akumulatorów w ten sposób, iż biegun dodatni (+) pierwszego akumulatora łączymy z biegunem ujemnym (-) drugiego akumulatora. Następnie biegun dodatni (+) drugiego akumulatora łączymy z biegunem ujemnym (-) trzeciego akumulatora i podobnie z kolejnymi monoblokami. Po opracowaniu połączenia, na wstępie szeregu znajduje się biegun dodatni (+) a na końcu szeregu biegun ujemny (-). Przy czym pojęcia początek i koniec traktować trzeba umownie.

spajanie szeregowe wiąże się z koniecznością odpowiedniego dobrania kompletu akumulatorów. Choć w znaczącej liczbie sytuacji wyższe napięcie baterii akumulatorów jest niezbędne, powinno się pamiętać o podstawowych zasadach. przyłączanie szeregowe pozwala na zyskanie większego napięcia ale nie zwiększa pojemności zestawu. Zobacz jak połączyć równolegle - w celu pozyskania większej pojemności.